Skip to main content

[yolo_single_product product_style="style_5" id="12995" product_image="24283" product_clink="/en/furniture-catalog/carpets-and-wallpapers/carpets/" action_disable="wishlist,addtocart,compare,quickview" product_cname="CARPETS"][yolo_single_product product_style="style_5" id="13003" product_image="24297" product_cname="COMMODES" product_clink="/en/furniture-catalog/commodes/" action_disable="wishlist,addtocart,compare,quickview"]
[yolo_single_product product_style="style_5" id="12998" action_disable="wishlist,addtocart,compare,quickview" product_image="24279" product_customname="testname" product_cname="COFFEE TABLES" product_clink="/en/furniture-catalog/tables/coffee-tables/"][yolo_single_product product_style="style_5" id="12998" action_disable="wishlist,addtocart,compare,quickview" product_image="24292" product_customname="testname" product_cname="SOFAS" product_clink="/en/furniture-catalog/living-room/sofas/"][yolo_single_product product_style="style_5" id="12998" action_disable="wishlist,addtocart,compare,quickview" product_image="22852" product_customname="testname" product_cname="BEDROOMS" product_clink="/en/furniture-catalog/bedrooms/"]
[yolo_single_product product_style="style_5" action_tooltip="false" id="13000" product_image="24275" product_cname="COMMODES" product_clink="/en/furniture-catalog/commodes" action_disable="wishlist,addtocart,compare,quickview"]
[yolo_single_product product_style="style_5" action_tooltip="false" id="12995" product_image="24271" product_cname="LIVING ROOM" product_clink="/en/furniture-catalog/living-room/" action_disable="wishlist,addtocart,compare,quickview"][yolo_single_product product_style="style_5" id="12996" product_image="24288" product_cname="COMMODES" product_clink="/en/furniture-catalog/commodes" action_disable="wishlist,addtocart,compare,quickview"][yolo_single_product product_style="style_5" id="12996" product_image="24301" product_cname="SOFAS" product_clink="/en/furniture-catalog/living-room/sofas/" action_disable="wishlist,addtocart,compare,quickview" el_class="h_product_twocol"]
[yolo_single_product product_style="style_5" id="12995" product_image="24317" product_clink="/en/furniture-catalog/commodes/tv-chests/" action_disable="wishlist,addtocart,compare,quickview" product_cname="TV CHESTS"][yolo_single_product product_style="style_5" id="13003" product_image="24322" product_cname="DINING ROOMS" product_clink="/en/furniture-catalog/dining-rooms/" action_disable="wishlist,addtocart,compare,quickview"]
[yolo_single_product product_style="style_5" id="12998" action_disable="wishlist,addtocart,compare,quickview" product_image="24313" product_customname="testname" product_cname="DINING CHAIRS" product_clink="/en/furniture-catalog/dining-rooms/dining-chairs/"][yolo_single_product product_style="style_5" id="12998" action_disable="wishlist,addtocart,compare,quickview" product_image="22870" product_customname="testname" product_cname="DINING TABLES" product_clink="/en/furniture-catalog/dining-rooms/dining-tables/"][yolo_single_product product_style="style_5" id="12998" action_disable="wishlist,addtocart,compare,quickview" product_image="24326" product_customname="testname" product_cname="LIVING ROOM" product_clink="/en/furniture-catalog/living-room/"]
[yolo_single_product product_style="style_5" action_tooltip="false" id="13000" product_image="24309" product_cname="DINING ROOMS" product_clink="/en/furniture-catalog/dining-rooms/" action_disable="wishlist,addtocart,compare,quickview"]
[yolo_single_product product_style="style_5" action_tooltip="false" id="12995" product_image="22857" product_cname="HOME STYLING" product_clink="/en/furniture-catalog/wooden-accessories/home-styling/" action_disable="wishlist,addtocart,compare,quickview"][yolo_single_product product_style="style_5" id="12996" product_image="24305" product_cname="DESKS" product_clink="/en/furniture-catalog/tables/desks/" action_disable="wishlist,addtocart,compare,quickview"][yolo_single_product product_style="style_5" id="12996" product_image="24332" product_cname="WOODEN ACCESSORIES" product_clink="/en/furniture-catalog/wooden-accessories/" action_disable="wishlist,addtocart,compare,quickview" el_class="h_product_twocol"]
[yolo_single_product product_style="style_5" id="12998" product_image="24348" product_clink="/en/furniture-catalog/carpets-and-wallpapers/carpets/" action_disable="wishlist,addtocart,compare,quickview" product_cname="CARPETS"][yolo_single_product product_style="style_5" id="13003" product_image="24352" product_cname="DESKS" product_clink="/en/furniture-catalog/tables/desks/" action_disable="wishlist,addtocart,compare,quickview"]
[yolo_single_product product_style="style_5" id="12998" action_disable="wishlist,addtocart,compare,quickview" product_image="24340" product_customname="testname" product_cname="WALLPAPERS" product_clink="/en/furniture-catalog/carpets-and-wallpapers/wallpapers/"][yolo_single_product product_style="style_5" id="12998" action_disable="wishlist,addtocart,compare,quickview" product_image="24344" product_customname="testname" product_cname="LIVING ROOM" product_clink="/en/furniture-catalog/living-room/"][yolo_single_product product_style="style_5" id="12998" action_disable="wishlist,addtocart,compare,quickview" product_image="22895" product_customname="testname" product_cname="LIVING ROOM" product_clink="/en/furniture-catalog/living-room/"]
[yolo_single_product product_style="style_5" action_tooltip="false" id="13000" product_image="24336" product_cname="BEDROOMS" product_clink="/en/furniture-catalog/bedrooms/" action_disable="wishlist,addtocart,compare,quickview"]
[yolo_single_product product_style="style_5" action_tooltip="false" id="12995" product_image="22883" product_cname="COFFEE TABLES" product_clink="/en/furniture-catalog/tables/coffee-tables/" action_disable="wishlist,addtocart,compare,quickview"][yolo_single_product product_style="style_5" id="12996" product_image="24361" product_cname="GARDEN FURNITURE" product_clink="/en/furniture-catalog/garden-furniture/" action_disable="wishlist,addtocart,compare,quickview"][yolo_single_product product_style="style_5" id="12996" product_image="24357" product_cname="DINING TABLES" product_clink="/en/furniture-catalog/dining-rooms/dining-tables/" action_disable="wishlist,addtocart,compare,quickview" el_class="h_product_twocol"]
רהיטי עץ מלא - Vastu
גלריית רהיטי עץ מלא
גלריית וסטו היא גלריה לרהיטים מעץ, וותיקה וידועה באזור השרון ולה אולם תצוגה רחב ידיים באיזור תעשיה פולג, נתניה. עץ מלא הוא חומר גלם מדהים שניתן לחדש אותו כל הזמן ולשנות את פניו לאורך שנים ולהתאים אותו לכל זמן, לכל תקופה ולכל מקום. ניתן לייצר ממנו כל רהיט, לכל מטרה.
בודק...